Wezwania

Cena Nabycia 4,10 zł
Ilość Akcji do Nabycia 2 185 065
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 23.04.2024
Podmiot Wzywający Drozapol-Profil S.A.
Podmiot Pośredniczący Trigon Dom Maklerski S.A.
Cena Nabycia 120,00 zł
Ilość Akcji do Nabycia 954 166
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 27.02.2024
Podmiot Wzywający Emitent
Podmiot Pośredniczący IPOPEMA Securities S.A.
Cena Nabycia 8,20 zł
Ilość Akcji do Nabycia 1 767 666
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 21.03.2024
Podmiot Wzywający AW Invest sp.z o.o.
Podmiot Pośredniczący Biuro Maklerskie mBanku
1/1