Wezwania

Cena Nabycia 176,00 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 622 542
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 26.03.2021
Podmiot Wzywający ZPUE S.A., Koronea Sp. z o.o., Michał Wypychewicz
Podmiot Pośredniczący DMBH
Cena Nabycia 4,48 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 681 084
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 18.03.2021
Podmiot Wzywający Investcamp Sp. z o. o., Mayas Basic Concept Limited, Marcin Marzec, Sebastian Pielach, Ewa Czarzasta - Marzec, Anna Pielach
Podmiot Pośredniczący Trigon DM
Cena Nabycia 1,92 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 4 869 331
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 16.03.2021
Podmiot Wzywający January Ciszewski
Podmiot Pośredniczący DM BOŚ S.A.
Szczegóły
Cena Nabycia 1,84 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 10 088
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 22.03.2021
Podmiot Wzywający Marshall Nordic Limited
Podmiot Pośredniczący Q Securities S.A.
Cena Nabycia 14,50 PLN dla akcji zwykłych na okaziciela; 14,50 PLN* dla akcji zwykłych na okaziciela sprzedawanych przez osoby wymienione w pkt 37 a) wezwania; 24,50 PLN dla akcji imiennych
Ilość Akcji do Nabycia 4 166 267
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 13.04.2021
Podmiot Wzywający REP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.
Podmiot Pośredniczący Santander BM
Cena Nabycia 2,06 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 15 742
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 25.02.2021
Podmiot Wzywający WIESBADEN Limited z siedzibą na Malcie, HARBINGER CAPITAL Limited z siedzibą na Malcie, Krzysztof Przybyłowski, Anita Przybyłowska, Adam Michalewicz , Kazimierz Michalewicz, Paweł Orłowski
Podmiot Pośredniczący DM BOŚ S.A.
Cena Nabycia 3,94 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 1 484 848
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 26.02.2021
Podmiot Wzywający Empik S.A.
Podmiot Pośredniczący Trigon DM
Cena Nabycia 4,80 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 114 173 459
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 08.03.2021
Podmiot Wzywający CYFROWY POLSAT S.A.
Podmiot Pośredniczący Trigon DM
Cena Nabycia 13,86 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 6 274 664
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 05.02.2021
Podmiot Wzywający Tonsa S.A. – SICAF - RAIF
Podmiot Pośredniczący BM PKO BP
Cena Nabycia 13,01 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 4 812 160
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 10.02.2021
Podmiot Wzywający TSS Europe B.V.
Podmiot Pośredniczący BM mBanku. Zapisy przyjmują także: DM BOŚ* (bez AFI), BM PKO BP, BM Santander
Cena Nabycia 13,00 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 1 982 531
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 11.02.2021
Podmiot Wzywający Nutit a.s.
Podmiot Pośredniczący Trigon DM
Cena Nabycia 138,74 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 76 812
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 05.02.2021
Podmiot Wzywający HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie V.a.G.
Podmiot Pośredniczący DMBH
Szczegóły
Cena Nabycia 1,45 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 30 157 629
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 02.02.2021
Podmiot Wzywający TDJ EQUITY II Sp. z o.o.
Podmiot Pośredniczący BM mBanku. Zapisy przyjmuję także: DM BOŚ (bez AFI), BM PKO BP, BM Santander
Cena Nabycia 17,65 PLN
Ilość Akcji do Nabycia 1 702 127
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 26.01.2021
Podmiot Wzywający MCI Management Sp. z o.o., MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., Tomasz Czechowicz
Podmiot Pośredniczący Noble Securities S.A.
1/1