Wezwania

Cena Nabycia 32,20 zł
Ilość Akcji do Nabycia 1 575 273
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 11.04.2023
Podmiot Wzywający Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
Podmiot Pośredniczący Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Szczegóły
Cena Nabycia 49,00 zł
Ilość Akcji do Nabycia 25 747 857
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 19.04.2023
Podmiot Wzywający KI Chemistry
Podmiot Pośredniczący Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie
Cena Nabycia 35,00 zł
Ilość Akcji do Nabycia 60 561
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 22.03.2023
Podmiot Wzywający Netwise S.A., Netwise International Sp. z o.o., Jakub Skałbania
Podmiot Pośredniczący Trigon Dom Maklerski S.A.
Cena Nabycia 4,08 zł
Ilość Akcji do Nabycia 2 248 779
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 20.02.2023
Podmiot Wzywający Vesper Capital, Q Investments, Maciej Krzewiński, Łukasz Deńca, Adrianus Heymans, Maciej Fryda oraz Artur Neuman
Podmiot Pośredniczący Trigon Dom Maklerski S.A.
Cena Nabycia 28,50 zł
Ilość Akcji do Nabycia 292 377
Termin Zapisów
-
Termin Zapłaty za Akcje 18.01.2023
Podmiot Wzywający MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Podmiot Pośredniczący Trigon Dom Maklerski S.A.
1/1