Prosta
aktywacja amIKE

Dla wygody, udostępniliśmy możliwość aktywacji usługi w trzech prostych krokach.

Zakładasz rachunek IKE/IKZE

Wybierasz promocję i podpisujesz umowę o zarządzanie IKE/IKZE

Systematycznie dopłacasz, a my zarządzamy Twoimi aktywami

amIKE - emeryci na velo

Wypróbuj za darmo

Brak opłat za zarządzanie przez pierwsze trzy miesiące od podpisania umowy.


Zawieszenie pobierania opłat za zarządzanie portfelami IKE/IKZE wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji, przez okres pierwszych 3 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem dla IKE/IKZE. Klient może wybrać tylko jedną opcję: zwolnienie z opłaty przez 3 miesiące kalendarzowe lub obniżenie opłaty przez 12 miesięcy kalendarzowych.

Obniż opłatę

NOWOŚĆ! Przez pierwsze 12 miesięcy niższe opłaty za zarządzanie rachunkiem.


Obniżenie opłat za zarządzanie portfelami IKE/IKZE o 1% w skali roku dla strategii DYNAMIKA, RÓWNOWAGA, DEKADA a o 0,1% w skali roku dla strategii OCHRONA wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji, przez okres pierwszych 12 miesięcy kalendarzowych od daty zawarcia Umowy o zarządzanie portfelem dla IKE/IKZE. Promocja nie łączy się z promocją Wypróbuj za darmo.

Masz rachunek IKE lub IKZE?

Aktywuj usługę w 3 minuty!

Nie masz rachunku IKE/IKZE?

Otwórz rachunek i aktywuj usługę

Posiadasz rachunek IKE/IKZE oraz Umowę Ramową?

  • zaloguj się do rachunku
  • w zakładce Dyspozycje wybierz opcję: Otwarcie rachunku
  • następnie [Aktywuj AMIKE dla IKE] lub [Aktywuj AMIKE dla IKZE]
1/1