Prosta
aktywacja usługi

W celu zapewnienia komfortu naszym Klientom, udostępniliśmy możliwość elektronicznej aktywacji usługi w trzech prostych krokach

Zakładasz rachunek IKE/IKZE

Podpisujesz umowę o zarządzanie IKE/IKZE

Systematycznie dopłacasz, a my zarządzamy Twoimi aktywami

Masz rachunek IKE lub IKZE?

Aktywuj usługę w 3 minuty!

Nie masz rachunku IKE/IKZE?

Otwórz rachunek i aktywuj usługę

Posiadasz rachunek IKE/IKZE oraz Umowę Ramową?

  • zaloguj się do rachunku
  • w zakładce Dyspozycje wybierz opcję: Otwarcie rachunku
  • następnie [Aktywuj AMIKE dla IKE] lub [Aktywuj AMIKE dla IKZE]


Nie masz rachunku IKE/IKZE?

Sprawdź jak odkładać na emeryturę korzystając ze zwolnień podatkowych!