Raporty analityczne
na zlecenie GPW

Raporty opracowane przez DM BOŚ S.A. na zlecenie GPW w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego

Handel hurtowy
Toya S.A.
r.
Wyniki finansowe
Wyniki Spółki w I kw. 2020
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na I kw 2020
Zmiana prognoz całorocznych, zmiana rekomendacji
1Q20 forecast
Forecast update and change of LT fundamental rating
r.
Prognoza finansowa
Prognoza na IV kw 2019
4Q19E results preview

Sprawdź inne raporty

  • Analizujemy blisko 100 notowanych na GPW spółek działających w 19 różnych sektorach 
  • Prezentujemy prognozy wyników kwartalnych, komentarze dotyczące wyników i bieżących wydarzeń, modelowy portfel miesięczny, strategię dotyczącą rynku akcji
  • Jako wielokrotnie nagradzany zespół analityków posiadamy wieloletnie doświadczenie rynkowe
Materiały budowlane
Ferro S.A.
r.
Wyniki finansowe
Komentarz do wyników Spółki za I kw. 2020
1Q20 financial results review
1Q20 financials slightly better than expected with the NP supported by FX differences
r.
Raport
Prognoza na I kw. 2020
Aktualizacja prognoz
1Q20 preview
Forecast update
r.
Raport
Komentarz do wyników Spółki za IV kw. 2019
Sprzęt medyczny
Voxel S.A.
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników na I kw. 2020
1Q20 financial expectations
r.
Raport
Wyniki Spółki w IV kw. 2019
4Q19 financial results
r.
Prognoza finansowa
Prognoza wyników na IV kw. 2019
4Q19 forecasts
Budownictwo przemysłowe
Rafako S.A
r.
Bieżące wydarzenia
NWZ zdecydowało o dalszym istnieniu Spółki
NWZ zdecydowało o dalszym istnieniu Spółki, Zmiany w składzie rady nadzorczej, Opóźnienie publikacji raportu rocznego do 22 czerwca
EGM decided the Company will continue its existence
EGM decided the Company will continue its existence, Changes in the supervisory board – Bartosz Sierakowski replaced Adam Szyszka, FY19 consolidated report delayed to June 22
r.
Bieżące wydarzenia
PBG zamierza sprzedać wszystkie posiadane akcje Rafako
PBG intends to dispose all owned shares of Rafako
r.
Bieżące wydarzenia
Zmiany w składzie zarządu
Changes in the management board
Informacje zawarte na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.), porady prawnej lub poda... Dowiedz się więcej