Prosto z rynku

Filtruj Kalendarium

Spółka

SHOCKWORK

Ticker

SWK

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru), zmiany statutu, powołania nowego składu RN oraz zmiany treści uchwały NWZ nr 2 z dnia 29 maja 2020 roku.

Spółka

GIGROUP

Ticker

GIG

Rynek

GPW

NWZA ws. wycofania z obrotu na GPW.

Spółka

GETBACK

Ticker

GBK

Rynek

GPW

NWZA ws. zmian w RN.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
SHOCKWORK SWK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru), zmiany statutu, powołania nowego składu RN oraz zmiany treści uchwały NWZ nr 2 z dnia 29 maja 2020 roku.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. wycofania z obrotu na GPW.
GETBACK GBK GPW NWZA ws. zmian w RN.

Spółka

ORZBIALY

Ticker

OBL

Rynek

GPW

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.

Spółka

ENELMED

Ticker

ENE

Rynek

GPW

NWZA ws. wyboru członków RN.

Spółka

REMAK

Ticker

RMK

Rynek

GPW

NWZA ws. przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna.

Spółka

MWTRADE

Ticker

MWT

Rynek

GPW

NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Spółka

CARLSON

Ticker

CAI

Rynek

NC

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (spółka przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (spółka przejmowana) oraz przyjęcia statutu spółki europejskiej.

Spółka

PBKM

Ticker

BKM

Rynek

GPW

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
ORZBIALY OBL GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członka RN.
ENELMED ENE GPW NWZA ws. wyboru członków RN.
REMAK RMK GPW NWZA ws. przyjęcia zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna.
MWTRADE MWT GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
CARLSON CAI NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (spółka przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (spółka przejmowana) oraz przyjęcia statutu spółki europejskiej.
PBKM BKM GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Spółka

11BIT

Ticker

11B

Rynek

GPW

NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
11BIT 11B GPW NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN.

Spółka

PLASTBOX

Ticker

PLX

Rynek

GPW

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na GPW, zmiany statutu oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
PLASTBOX PLX GPW NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na GPW, zmiany statutu oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Spółka

CREOTECH

Ticker

CRI

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Spółka

4MOBILITY

Ticker

4MB

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.

Spółka

PREFAGRP

Ticker

PFG

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz wyrażania zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Luboniu.

Spółka

ATMGRUPA

Ticker

ATG

Rynek

GPW

NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w "Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej".

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
CREOTECH CRI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
4MOBILITY 4MB NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii I, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
PREFAGRP PFG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz wyrażania zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na 33 udziałach przysługujących spółce pod firmą: Prefa Group S.A. jako wspólnikowi spółki pod firmą: Apartamenty nad Wartą Etap III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Luboniu.
ATMGRUPA ATG GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w "Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej".

Spółka

BEDZIN

Ticker

BDZ

Rynek

GPW

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.

Spółka

INNOGENE

Ticker

IGN

Rynek

NC

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.

Spółka

HELIO

Ticker

HEL

Rynek

GPW

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmian w składzie RN.

Spółka

ALUMAST

Ticker

ALU

Rynek

NC

NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Spółka

OAT

Ticker

OAT

Rynek

GPW

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmian w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
BEDZIN BDZ GPW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
INNOGENE IGN NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
HELIO HEL GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmian w składzie RN.
ALUMAST ALU NC NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
OAT OAT GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmian w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.

Spółka

HERKULES

Ticker

HRS

Rynek

GPW

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Spółka

ZUE

Ticker

ZUE

Rynek

GPW

NWZA ws. m.in. odwołania i powołania członka RN.

Spółka

TRUEGS

Ticker

TGS

Rynek

NC

NWZA ws. połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.

Spółka

BAHOLDING

Ticker

BAH

Rynek

GPW

NWZA ws. dalszego istnienia spółki w związku z wysokością skumulowanej straty wykazanej w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku oraz za III kwartał 2021 roku.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
HERKULES HRS GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ZUE ZUE GPW NWZA ws. m.in. odwołania i powołania członka RN.
TRUEGS TGS NC NWZA ws. połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki w związku z wysokością skumulowanej straty wykazanej w sprawozdaniach finansowych za pierwsze półrocze 2021 roku oraz za III kwartał 2021 roku.

Spółka

KINOPOL

Ticker

KPL

Rynek

GPW

NWZA ws. połączenia spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana).

Spółka

CFSA

Ticker

CFS

Rynek

NC

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Spółka

INCUVO

Ticker

IVO

Rynek

NC

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Spółka

APIS

Ticker

ASA

Rynek

NC

NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
KINOPOL KPL GPW NWZA ws. połączenia spółki „Kino Polska TV” S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) z Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana).
CFSA CFS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
INCUVO IVO NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
APIS ASA NC NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członków RN.

Spółka

REGNON

Ticker

REG

Rynek

GPW

NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki oraz postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej działalności, podziału akcji, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii z wyłączeniem prawa poboru.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
REGNON REG GPW NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki oraz postanowienia o dalszym istnieniu spółki i kontynuowaniu jej działalności, podziału akcji, zmiany statutu, uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do dokonywania emisji akcji nowych serii z wyłączeniem prawa poboru.

Spółka

GAMEDUST

Ticker

GDC

Rynek

NC

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.

Spółka Ticker Rynek Wydarzenie
GAMEDUST GDC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
1/1