Prosto z rynku

DB ENERGY SA (9/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2022 r.

DB ENERGY S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2022 r.

GENOMTEC S.A.

Korekta numeracji raportu ESPI 16/2022 - Podpisanie umowy partnerstwa dotyczącej komercjalizacji platformy Genomtec ID na terenie Tajwanu

GENOMTEC SA (23/2022) Korekta raportu 22 (Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 25 listopada 2022 roku)

Wskaźniki referencyjne i "syntetyczne" – LIBOR

Przegląd prasy gospodarczej w sobotę, 26 listopada

Skrót wiadomości - piątek, 25 listopada

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

Rządowy projekt ustawy zamrażającej ceny gazu na poziomie z 2022 r. wpłynął do Sejmu

DEKPOL S.A.

Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane dwóch hal magazynowych w Kolbudach

NETWISE S.A.

Skup Akcji Własnych Netwise S.A.

PLANTWEAR S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

PLANTWEAR S.A.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta

APIS S.A.

Informacja o transakcjach wykonywanych przed podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze.

APIS S.A.

Korekta raportu nr 10/2022

MAXIPIZZA SA (13/2022) Podpisanie z biegłym rewidentem umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 i 2023.

KERNEL HOLDING S.A.

KERNEL ANNOUNCES DATE FOR Q1 FY2023 RESULTS PUBLICATION

LIVE MOTION GAMES SA (15/2022) Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

TOWER INVESTMENTS S.A.

TOWER INVESTMENTS S.A.

GENOMTEC S.A.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

SKOTAN S.A.

SKOTAN S.A.

GENOMTEC SA (22/2022) Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 25 listopada 2022 roku

Red Carpet Media Group S.A.

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

DGA

DGA

Wyniki Poltreg w III kw.. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)

POLTREG S.A.

POLTREG S.A.

BRASTER S.A.

Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

KGL S.A.

Wstępne wyniki finansowe za trzy kwartały 2022 r.

ROAD STUDIO SA (25/2022) Zmiany w składzie Zarządu Spółki Road Studio Spółka Akcyjna

DZIEŃ NA RYNKACH: Na Wall Street w piątek mieszane wskazania indeksów

1/1