Prosto z rynku

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zmiana w składzie Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

AILLERON SA (1/2024) AILLERON Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

BlackRock osiągnął rekordowy poziom zarządzanych aktywów po I kw. '24

PARTNER-NIERUCHOMOŚCI SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

PLANET B2B SA (4/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024

KUBOTA S.A.

Aktualizacja informacji o łącznej wartości zamówień od znaczącego Kontrahenta przypadających w I oraz II kwartale wraz z informacją o łącznej wartości zamówień przypadających w 2024 r.

Konsensus PAP: Nadwyżka na rachunku C/A w lutym wyniosła w Polsce 1.137,5 mln euro (powt.)

DEKTRA S.A.

Raport miesięczny za marzec 2024

Tabela kursów średnich NBP nr 073/A/NBP/2024

DEKTRA SA (3/2024) Informacja o zakresie przestrzeganych zasad ładu korporacyjnego “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” przez Dektra Spółka Akcyjna

SDS OPTIC SA (7/2024) Informacja dotycząca stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

Polska będzie drugim co do wielkości krajem systemu kaucyjnego w Europie - PolKa - Polska Kaucja

CDA SA (4/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Oferta Mirbudu najkorzystniejsza w postępowaniu na budowę OSR w Łodzi

STALEXPORT AUTOSTRADY

Pozytywna ocena Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy

CDA S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

DIGITAL NETWORK S.A.

Przyspieszenie publikacji raportów rocznych za 2023 rok

Odsetek "byków" na GPW wzrósł do 51,3 proc., spadków oczekuje 30,8 proc. - INI

BIOFACTORY SA (5/2024) Raport roczny za 2023 r.

MIRBUD S.A.

Wybór oferty na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego na Olechowie-Janowie w Łodzi

Bowim

Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2023

ORANGEPL

Zmiana projektu uchwały WZA.

ORANGEPL

Zmiana projektu uchwały WZA.

W I kwartale deweloperzy zawarli umowy objęte ochroną DFG warte 23,7 mld zł - DFG

Ministerstwo Finansów: Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w marcu (komunikat)

DZIEŃ NA FX/FI: Złoty osłabia się, USD/PLN na poziomie ponad 3,99; rentowności SPW w dół

JR HOLDING ASI S.A.

Skup akcji własnych

Wskaźniki referencyjne - EURIBOR

Lichthund rozpoczyna ofertę publiczną; oferuje nie więcej niż 70.000 akcji serii D

1/1