Prosto z rynku

NESTMEDIC S.A.

Zmiana stanu posiadania

Alior chce utrzymać udział w rynku kredytów hipotecznych

RANK PROGRESS S.A.

Informacja o umorzeniu postępowania upadłościowego NCT Inwestycje Świętokrzyskie I Sp. z o.o.

NESTMEDIC S.A.

Zmiana stanu posiadania

Kolejne regiony Ukrainy przejdą do tzw. czerwonej strefy epidemicznej

UNIQA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

PKO BP BANKOWY OFE informuje

PKO BP BANKOWY OFE wartość jednostki rozrachunkowej

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

MADKOM S.A.

Informacja o pozyskaniu znaczącego zamówienia przez Madkom SA

NBP skrócił blackout dla RPP do 5 dni przed posiedzeniem i 1 dnia po posiedzeniu Rady

DEKTRA S.A.

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. oraz raportu miesięcznego za październik 2021

Alior liczy na utrzymanie kosztów bieżących zwrotów dot. "małego TSUE" na poziomie z III kw.

All in! Games chce dzięki nowej strategii utrzymać dynamiki wzrostu obrotów

NOVITA

Opinia Zarządu "NOVITA" S.A. w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Alior ocenia, że w najbliższych latach powinien osiągnąć zdolność do wypłaty dywidendy

Tabela kursów średnich NBP nr 209/A/NBP/2021

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ

DZIEŃ NA RYNKACH: Na zachodnich giełdach dobre nastroje nieco przygasły po mieszanych raportach spółek

Dom Development rozpoczyna sprzedaż 231 mieszkań w Warszawie

Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - EURIBOR

Fixing NBP: euro 4,6165

CONSTANCE CARE SA (2/2021) Raport bieżący 2/2021

ZREMB-CHOJNICE S.A.

Otrzymanie zamówień na wykonanie kontenerów.

NESTMEDIC S.A.

Zmiana stanu posiadania

TTMS kupił akcje w duńskiej spółce zajmującej się outsourcingiem IT

Shoper liczy na udany IV kw., z optymizmem patrzy na 2022 rok

Polska sprzedała na aukcji uprawnienia do emisji CO2 po 58,92 euro/EUA

ARRINERA SA (26/2021) Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat opinii biegłego rewidenta z badań sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2018, 2019 i 2020

Kurs akcji Urteste wzrósł w debiucie na NewConnect o 1 proc.

1/1