Prosto z rynku

ShockWork Games S.A.

Zmiana liczby głosów w wyniku zniesienia uprzywilejowania akcji

4MOBILITY SA (17/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21 grudnia 2020 r.

MOL

Director/PDMR transactions

DZIEŃ NA GPW: Wzrosty głównych indeksów; WIG20 w górę o 0,61 proc.

GPW Benchmark: 1 grudnia 2020 r. rozpocznie publikację indeksu WIGtechTR (WIGtech "Total Return").

Wyniki Asseco Poland w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

JR HOLDING S.A.

Obniżenie progu w ogólnej liczbie głosów

IMPERA ASI S.A.

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o złożeniu pozwu o zapłatę przeciwko Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze oraz Fxcube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze związanego z zadłużeniem Invento Sp. z o.o., o otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i wszczęciu postępowania o dokonanie zabezpieczenia.

RONSON DEVELOPMENT SE

Nabycie akcji własnych

Stawka Polonia wyniosła w poniedziałek 0,02 proc.

Forte miało w III kw. 31,8 mln zł zysku netto

ASSECO POLAND

ASSECO POLAND formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

SESCOM S.A.

Informacje dotyczące miesięcznej sprzedaży oraz działalności operacyjnej Grupy Sescom

PLAY COMMUNICATIONS S.A.

Powiadomienie o transakcjach otrzymane zgodnie z art. 19 MAR

Wyniki Compu w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 832,04pkt. (0,61%)

MDI ENERGIA S.A.

MDI ENERGIA S.A. formularz raportu kwartalnego

MABION S.A.

MABION S.A. formularz raportu kwartalnego

BLOOBER TEAM S.A.

Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 8 grudnia 2020 r.

Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-11-20

AXA OFE wartość jednostki rozrachunkowej

MON: Wojsko polskie ćwiczy z sojusznikami (komunikat)

FORTE

FORTE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

PLAY COMMUNICATIONS S.A.

Powiadomienia o transakcjach dotyczących znacznych pakietów akcji

HERKULES S.A.

HERKULES S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

BLOOBER TEAM SA (23/2020) Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZA Bloober Team S.A. zwołanego na dzień 8 grudnia 2020 r.

PHARMENA S.A.

PHARMENA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

COMP

COMP formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

1/1