Prosto z rynku

10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Podaż pieniądza M3

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
9:00 Kalendarium
Słowacja

Inflacja PPI

Okres
Prognoza
-
Poprzednie
24.01 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla usług

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
24.01 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Indeks PMI dla przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.01 18:45 Kalendarium
Strefa Euro

Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

20.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

20.01 09:51 Kalendarium
Słowacja

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.01 02:15 Kalendarium
Chiny

Stopa pożyczkowa - jednoroczna

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
19.01 13:30 Kalendarium
Strefa Euro

Protokół z posiedzenia ECB

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
19.01 11:30 Kalendarium
Strefa Euro

Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

19.01 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.01 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja bazowa HICP

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
18.01 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja HICP

18.01 09:00 Kalendarium
Słowacja

Inflacja HICP

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.01 03:00 Kalendarium
Chiny

PKB

Okres
Aktualne
Poprzednie
17.01 03:00 Kalendarium
Chiny

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.01 03:00 Kalendarium
Chiny

Inwestycje w aglomeracjach miejskich

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.01 03:00 Kalendarium
Chiny

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1