Prosto z rynku

12.04 09:00 Kalendarium
Hiszpania

Inflacja HICP

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.04 09:00 Kalendarium
Hiszpania

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1