Prosto z rynku

23.02 10:00 Kalendarium
Polska

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.02 14:00 Kalendarium
Polska

Podaż pieniądza M3

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.02 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna ceny stałe

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.02 10:00 Kalendarium
Włochy

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.02 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna

Okres
Prognoza
Poprzednie
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.02 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Wynagrodzenie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Aktualne
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1