Prosto z rynku

31.03 19:00 Kalendarium
USA

Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
31.03 17:00 Kalendarium
Strefa Euro

Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)

31.03 16:00 Kalendarium
USA

Oczekiwania inflacyjne długoterminowe

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
31.03 16:00 Kalendarium
USA

Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
31.03 16:00 Kalendarium
USA

Indeks Uniwersytetu Michigan

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
31.03 15:45 Kalendarium
USA

Indeks Chicago PMI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
31.03 14:30 Kalendarium
USA

Dochody Amerykanów

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
31.03 14:30 Kalendarium
USA

PCE

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
31.03 14:30 Kalendarium
USA

PCE core

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
31.03 14:30 Kalendarium
USA

Wydatki Amerykanów

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
31.03 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja bazowa HICP

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
31.03 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja HICP

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
31.03 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
30.03 16:30 Kalendarium
USA

Tygodniowa zmiana zapasów gazu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
30.03 14:30 Kalendarium
USA

PCE core

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
30.03 14:30 Kalendarium
USA

Deflator PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
30.03 14:30 Kalendarium
USA

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
30.03 14:30 Kalendarium
USA

Konsumpcja prywatna (annualizowana)

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
30.03 14:30 Kalendarium
USA

PKB (annualizowany)

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1