Prosto z rynku

14:30 Kalendarium
Czechy

Decyzja CNB ws. stóp procentowych

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
8:45 Kalendarium
Francja

Indeks zaufania konsumentów

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
25.09 10:00 Kalendarium
Polska

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.09 14:00 Kalendarium
Polska

Podaż pieniądza M3

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.09 09:15 Kalendarium
Francja

Indeks PMI dla usług

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.09 09:15 Kalendarium
Francja

Indeks PMI dla przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.09 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.09 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna ceny stałe

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.09 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.09 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.09 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.09 08:45 Kalendarium
Francja

Indeks zaufania biznesu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.09 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.09 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Prognoza
Poprzednie
20.09 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.09 10:00 Kalendarium
Polska

Wynagrodzenie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.09 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.09 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.09 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.09 10:00 Kalendarium
Polska

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.09 10:00 Kalendarium
Polska

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.09 10:00 Kalendarium
Polska

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.09 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja - 15% średnia obcięta

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.09 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen żywności i energii

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
18.09 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen najbardziej zmiennych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.09 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen administrowanych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.09 09:00 Kalendarium
Czechy

Inflacja PPI

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
1/1