Prosto z rynku

19.04 01:30 Kalendarium
Japonia

Inflacja bazowa CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.04 01:30 Kalendarium
Japonia

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.04 10:00 Kalendarium
Polska

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.04 10:00 Kalendarium
Polska

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.04 08:00 Kalendarium
Szwajcaria

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.04 01:50 Kalendarium
Japonia

Import

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.04 01:50 Kalendarium
Japonia

Eksport

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.04 01:50 Kalendarium
Japonia

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
16.04 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja - 15% średnia obcięta

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
16.04 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen żywności i energii

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
16.04 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen najbardziej zmiennych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
16.04 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen administrowanych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
15.04 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
15.04 08:30 Kalendarium
Szwajcaria

Ceny producentów i importu

Okres
Prognoza
Poprzednie
15.04 08:30 Kalendarium
Szwajcaria

Ceny producentów

Okres
Prognoza
-
Poprzednie
15.04 01:50 Kalendarium
Japonia

Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.04 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo obrotów towarowych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
12.04 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.04 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
12.04 06:30 Kalendarium
Japonia

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.04 06:30 Kalendarium
Japonia

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1