Prosto z rynku

24.04 12:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Wskaźnik zamówień wg CBI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
24.04 10:00 Kalendarium
Niemcy

Indeks instytutu Ifo

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
24.04 10:00 Kalendarium
Polska

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.04 14:00 Kalendarium
Polska

Podaż pieniądza M3

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.04 10:30 Kalendarium
Wlk. Brytania

Indeks PMI dla usług

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.04 10:30 Kalendarium
Wlk. Brytania

Indeks PMI dla przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.04 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.04 10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna ceny stałe

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.04 09:30 Kalendarium
Niemcy

Indeks PMI dla usług

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.04 09:30 Kalendarium
Niemcy

Indeks PMI dla przemysłu

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
23.04 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.04 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.04 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.04 10:00 Kalendarium
Polska

Wynagrodzenie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.04 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.04 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Prognoza
Poprzednie
22.04 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
22.04 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.04 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.04 10:00 Kalendarium
Polska

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
22.04 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
19.04 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Sprzedaż detaliczna

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.04 08:00 Kalendarium
Niemcy

Inflacja PPI

Okres
Poprzednie
18.04 10:00 Kalendarium
Polska

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
18.04 10:00 Kalendarium
Polska

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
17.04 23:30 Kalendarium
Wlk. Brytania

Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)

1/1