Prosto z rynku

10:00 Kalendarium
Polska

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
16.04 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja - 15% średnia obcięta

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
16.04 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen żywności i energii

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
16.04 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen najbardziej zmiennych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
16.04 14:00 Kalendarium
Polska

Inflacja bez cen administrowanych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
15.04 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.04 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo obrotów towarowych

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
12.04 14:00 Kalendarium
Polska

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.04 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
08.04 14:00 Kalendarium
Polska

Protokół z posiedzenia RPP

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
1/1