Prosto z rynku

10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna ceny stałe

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
10:00 Kalendarium
Polska

Sprzedaż detaliczna

Okres
Prognoza
Poprzednie
8:30 Kalendarium
Węgry

Wynagrodzenia

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja budowlano-montażowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
21.02 09:00 Kalendarium
Polska

Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Wynagrodzenie

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji budowlano-montażowej

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Przeciętne wynagrodzenie brutto

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu

Okres
Aktualne
Poprzednie
20.02 10:00 Kalendarium
Polska

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
15.02 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
15.02 10:00 Kalendarium
Polska

Inflacja CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
14.02 14:00 Kalendarium
Węgry

Protokół z posiedzenia NBH

Okres
Aktualne
-
Prognoza
-
Poprzednie
-
14.02 10:00 Kalendarium
Polska

PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
14.02 10:00 Kalendarium
Polska

PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
14.02 08:30 Kalendarium
Węgry

PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
14.02 08:30 Kalendarium
Węgry

PKB

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
1/1