Prosto z rynku

19.08 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
19.08 10:00 Kalendarium
Strefa Euro

Saldo rachunku bieżącego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
19.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Sprzedaż detaliczna

Okres
Poprzednie
18.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja bazowa HICP

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
18.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Inflacja HICP

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

PKB -.

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
17.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Inflacja bazowa PPI

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
17.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Inflacja PPI

Okres
Poprzednie
17.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Inflacja RPI

Okres
Prognoza
Poprzednie
17.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Inflacja CPI

Okres
Prognoza
Poprzednie
17.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Inflacja bazowa CPI

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
16.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
16.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
16.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Stopa bezrobocia

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
16.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r)

Okres
Aktualne
Prognoza
-
Poprzednie
16.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r)

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
16.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.08 11:00 Kalendarium
Strefa Euro

Produkcja przemysłowa

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

PKB -.

Okres
Aktualne
Poprzednie
12.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Produkcja przemysłowa

Okres
Poprzednie
12.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

PKB

Okres
Poprzednie
12.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Bilans handlu zagranicznego

Okres
Aktualne
Prognoza
Poprzednie
12.08 08:00 Kalendarium
Wlk. Brytania

Przetwórstwo przemysłowe

Okres
Poprzednie
1/1