Accumulation/Distribution

Wskaźnik Akumulacji/Dystrybucji informuje czy zmianom cen towarzyszą zwiększone ruchy akumulacyjne czy dystrybucyjne na danym rynku. Koncepcja wskaźnika oparta jest na założeniu, że każdy ruch wzmacnia zmiana obrotów.

Jeżeli kurs rośnie i równolegle przyrastają obroty wówczas jest to zwiększona akumulacja (wskaźnik rośnie), odwrotna sytuacja następuje w przypadku spadku notowań.

Wzrost obrotów podczas spadku ceny odbierany jest jako zwiększona dystrybucja (wskaźnik spada).

Podstawowa analiza zakłada obserwację kierunku ruchu wskaźnika oraz wyszukiwania dywergencji.

Accumulation/distribution formuła

 

Accumulation/distribution wykres

 

Powrót
1/1