Alternatywny koszt kapitału

Stopa zwrotu, jaką osiągnęłoby się z inwestycji charakteryzującej się podobnym poziomem ryzyka.

Powrót
1/1