On Balance Volume

Równowaga wolumenu (ang. On Balance Volume) jest kolejnym z grupy wskaźników uwzględniających w swojej budowie wolumen. Konstrukcja wskaźnika opiera się na założeniu że sesjom wzrostowym towarzyszy akumulacja, sesjom spadkowym dystrybucja. Spadek akumulacji, czyli zmniejszenie obrotów na zwyżce jest często sygnałem wyczerpywania potencjału wzrostowego.

Podobnie rzecz się ma dla tendencji zniżkowej. Spadek obrotów jest sygnałem malejącej dystrybucji co oznacza zbliżający się dołek i lokalny odwrót w górę.

Jest to wskaźnik kumulacyjny, przy sesjach wzrostowych wolumen jest dodawany, dla sesji spadkowych wolumen jest odejmowany. OBV stosowany jest jako wskaźnik wyprzedzający, zmiana kierunku ruchu wskaźnika powinna poprzedzać ruch ceny.

Cennym narzędziem dla OBV są linie trendu oraz poszukiwanie dywergencji. Zmodyfikowaną i ulepszoną wersją OBV jest Accumulation/Distribution.

OBV =
Jeżeli C > C[-1] to OBV = OBV[-1] + V
Jeżeli C < C[-1] to OBV = OBV[-1] - V
Jeżeli C = C[-1] to OBV = OBV[-1]

 

On Balance Volume wykres

 

Powrót
1/1