Bank Inwestycyjny

Instytucja finansowa świadcząca usługi w zakresie zarządzania finansami, doradztwa kapitałowego, obrotu papierami wartościowymi, zarządzania aktywami powierzonymi i własnymi oraz operacji rynku pieniężnego i zarządzania ryzykiem. Bankiem inwestycyjnym jest nazywana każda instytucja finansowa prowadząca działalność bankową inną niż depozytowo-kredytowa.

Powrót
1/1