Bankructwo (Upadłość)

Procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli, procedura ogłoszenia bankructwa, gdy podmiot zostanie uznany za niewypłacalny, postępowania upadłościowe umożliwiają także restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika a nawet pozwalają na zwolnienie dłużnika z części długów.

Powrót
1/1