Bon skarbowy

Papier wartościowy emitowany przez państwo z terminami emisji od 1 - 52 tygodni, posiadający wartość nominalną o wysokości 10 tys. złotych. Oprocentowanie bonów jest stałe i są one sprzedawane z dyskontem (dochodem jest różnica pomiędzy ceną zakupu, a wartością nominalną bonu). Bony skarbowe są używane przez bank centralny do kontroli podaży pieniądza na rynku (Patrz: Operacje otwartego rynku).

Powrót
1/1