Cena/Zysk

Iloraz rynkowej wartości spółki przez sumę jej zysków netto za ostatnie cztery kwartały, wysoki P/E sugeruje, że inwestorzy wierzą we wzrost zysków spółki, wskaźnik P/E powinno się porównywać z innymi spółkami z branży.

Powrót
1/1