Certyfikat inwestycyjny

Jeden z instrumentów notowanych na GPW, papier wartościowy emitowany wyłącznie przez zamknięte, specjalistyczne zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne, liczba certyfikatów jest zawsze stała i może się zmieniać jedynie w przypadku nowej emisji.

Powrót
1/1