Certyfikat strukturyzowany

Jeden z instrumentów notowanych na GPW, certyfikat strukturyzowany naśladuje zmianę ceny instrumentu bazowego np. indeksów giełdowych, surowców, koszyków akcji czy innych instrumentów finansowych.

Powrót
1/1