Chaikin Oscillator

Oscylator Chaikina jest wskaźnikiem liczonym jako różnica średnich ze wskaźnika Akumulacji Dystrybucji. Dzięki tej konstrukcji wzrost wskaźnika w trendzie wzrostowym potwierdza siłę zwyżki, zaś jego spadek informuje o malejącej akumulacji.

W trendzie spadkowym malejąca wartość wskaźnika potwierdza zwiększoną dystrybucję, zaś jego wzrost sugeruje wyczerpywanie się podaży.

Podstawowa analiza zakłada również poszukiwanie dywergencji oraz sygnałów związanych z przebijaniem poziomu równowagi.

Chaikin oscillator formuła

 

Chaikin oscillator wykres

 

Powrót
1/1