Ciąg Fibonacciego

Ciąg liczb naturalnych odkryty przez Leonardo Fibonacciego. Ciąg rozpoczyna się od dwóch jedynek, a każdy kolejny element stanowi sumę dwóch poprzednich. Istotną własnością ciągu jest relacja kolejnych elementów ciągu - podział elementu w ciągu przez element poprzedzający wynosi w przybliżeniu 1,618 i nosi nazwę „złotego podziału". Wartość 1,618 oraz 0,618 i 0,382 jest szeroko wykorzystywana w analizie technicznej.

Powrót
1/1