Commodity Channel Index

Indeks kanałowy/wskaźnik kanału towaru jest wskaźnikiem pierwotnie przeznaczonym do analizy rynków towarowych (stąd jego nazwa). Wskaźnik mierzy odchylenie ceny od jej średniej wartości.

Wysokie wartości wskaźnika (ponad 100) sugerują nadmiernie wysokie ceny, odwrotnie sytuacja wygląda przy niskich poziomach CCI (poniżej -100). Wraz z wskaźnikiem stosuje się też średnią z CCI, której oddolne lub odgórne przebicie przez sam wskaźnik wzmacnia sygnały kupna lub sprzedaży.

Interpretacja wskaźnika zakłada poszukiwanie dywergencji między wartościami cen a wartościami wskaźnika. .Ponadto jak w przypadku wielu oscylatorów CCI może służyć do rozpoznawania stanów wykupienia (powyżej 100) i wyprzedania (poniżej -100) rynku.

Indeks kanałowy/wskaźnik kanału towaru formuła

 

indeks kanałowy/wskaźnik kanału towaru wykres

 

Powrót
1/1