Cykl operacyjny

Liczba dni potrzebnych na zamianę gotówki w zapasy, zapasów w należności i należności w gotówkę.

Powrót
1/1