Daytrading

Jeden z stylów inwestowania. Daytraderzy kupują oraz sprzedają instrumenty w trakcie tej samej sesji giełdowej, w taki sposób, aby zamknąć wszystkie pozycje przed zakończeniem handlu.

Powrót
1/1