Demand Index

Indeks popytu jest wskaźnikiem, który uwzględnia informacje dotyczące zachowania się ceny oraz wolumenu. Najważniejsza analiza zakłada wyszukiwanie dywergencji między zachowaniem się cen i przebiegiem wskaźnika.

Pojawienie się takich rozbieżności sugeruje możliwe wyczerpanie się dotychczasowego trendu. Długoterminowe rozbieżności sygnalizują istotne ekstrema.

W analizie wskaźnika brane jest również pod uwagę przebijanie poziomu równowagi, będące sygnałem zmiany trendu.

Często po osiągnięciu nowego maksimum przez indeks, również ceny odnotowują nowe maksimum.

Demand Index wykres

 

Powrót
1/1