Detrended Price Oscillator

Beztrendowy oscylator cenowy jest wskaźnikiem, który próbuje wyeliminować z zachowania się ceny długoterminowy trend.

Podstawowym celem wskaźnika jest pomoc w poszukiwaniu krótkoterminowych cykli cenowych, które z kolei są pomocne w namierzeniu lokalnych punktów zwrotnych.

Dodatkowo wskaźnik może być stosowany jako miernik wykupienia/wyprzedania.

DPO = C - SK (C; n)[- (n/2) +1]

Detrended Price Oscillator wykres

 

Powrót
1/1