Diament

Formacja mogąca być formacją odwrócenia lub kontynuacji trendu. Ostatecznym czynnikiem decydującym jest kierunek wybicia. Formację wyznaczają cztery linie trendu przypominające romb lub diament.

Powrót
1/1