Directional Movement Index

Indeks ruchu kierunkowego jest wskaźnikiem, którego celem jest ustalenie, czy rynek znajduje się w trendzie i określenie charakteru tego trendu. Wskaźnik zbudowany jest z dwóch podstawowych linii DMI+ (linia popytu) i DMI- (linia podaży). Podstawowym sygnałem jest przecięcie się obu linii. Przejście DMI+ ponad DMI- jest sygnałem kupna, odwrotne przecięcie jest sygnałem sprzedaży.

Dla ważności sygnałów istotne jest aby w kolejnym dniu po przecięciu dla sygnału kupna maksimum na wykresie ceny było wyższe od maksimum dnia poprzedniego, dla sygnału sprzedaży minimum niższe od minimum dnia poprzedniego. Czasem wartościowe wskazania daje poszukiwanie dywergencji na linii popytu.

Wskaźnik DMI powszechnie wykorzystywany jest z ADX (pomiar siły trendu).

Directional Movement Index wykres

 

Powrót
1/1