Dividend Yield

Stopa dywidendy, iloraz wartości dywidendy i wartości rynkowej spółki, pozwala na porównanie efektywności inwestycji w akcje, w porównaniu z zyskownością innych lokat przynoszących stałe dochody.

Powrót
1/1