Dyskontowanie

Określanie wartości bieżącej na podstawie wartości przyszłej.

Powrót
1/1