Dźwignia Operacyjna

Miara ryzyka operacyjnego, określa zależność między zmianą EBIT a zmianą przychodów ze sprzedaży. Jest związana z udziałem kosztów stałych w kosztach całkowitych. Im wyższe są koszty stałe, tym wyższa jest dźwignia, gdyż każdy kolejny wzrost sprzedaży zapewnia większy zysk.

Powrót
1/1