Fibonacci Leonardo

Włoski matematyk (1170-1240). Odkrywca ciągu liczb naturalnych nazwanych jego imieniem, w którym każda kolejna liczba ciągu stanowi sumę dwóch poprzednich liczb. Ciąg Fibonacciego stał się bardzo popularny w wielu narzędziach analizy technicznej.

Powrót
1/1