Finanse Przedsiębiorstwa

Dźwignia Finansowa, określa relację wielkości kapitału obcego do kapitału własnego. Wzrost poziomu dźwigni (patrz: Degree of Financial Leverage) powoduje zwiększenie poziomu dochodowości z kapitału własnego. Wykorzystanie kapitałów obcych pozwala na zwiększenie przychodów ze sprzedaży w stosunku do tych, które możliwe są do osiągnięcia przy finansowaniu działalności jedynie środkami własnymi.

Powrót
1/1