Giełda

Jest rynkiem, na którym sprzedaje się i kupuje aktywa finansowe lub inne towary.

Powrót
1/1