Grupa kapitałowa

Jednostka dominująca wraz ze wszystkimi jednostkami zależnymi i stowarzyszonymi.

Powrót
1/1