Indeks giełdowy

Miernik stanu rynku konstruowany najczęściej jako średnia cen akcji wybranej grupy spółek.

Powrót
1/1