Intermediate - term

Jeden z stylów inwestowania, inwestorzy o stylu intermediate w przeważającej mierze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych stosują analizę fundamentalną lub portfelową, w analizie technicznej znajdują zastosowanie wskaźniki potwierdzające trend.

Powrót
1/1