At-The-Money

Sytuacja, w której cena wykonania opcji (strike price) jest równa lub bardzo bliska cenie spot instrumentu bazowego.

Powrót
1/1