In-The-Money

Sytuacja, w której opcja zostanie wykonana przez nabywcę gdyż gwarantuje zysk. W przypadku opcji call oznacza to sytuację, gdy cena spot instrumentu bazowego jest wyższa od ceny wykonania (strike) opcji, w przypadku opcji put oznacza to sytuację, gdy cena spot instrumentu bazowego jest niższa od ceny wykonania (strike) opcji.

Powrót
1/1