Nabycie ze wspomaganiem finansowym

Polega na nabyciu przedsiębiorstwa (najczęściej w ramach wykupu menedżerskiego - MBO) z wykorzystaniem długu jako głównego źródła finansowania, inaczej: nabycie lewarowane (LBO), wykup wspomagany.

Powrót
1/1