Należności zagrożone

Należności banku, zakwalifikowane do należności o pogorszonej jakości na podstawie odnośnych przepisów.

Powrót
1/1