Net Operating Profit Less Adjusted Taxes

Zysk operacyjny netto minus skorygowane podatki, jest on lepszym wskaźnikiem do oceny efektywności operacyjnej niż zysk netto, gdyż pomija zyski finansowe i nadzwyczajne.

Powrót
1/1